Wharton Militaria
 3rdreichbadges_uniforminsignia
UFI0036
SA Oberfuhrer Collar Oakleaves Insignia
SA Oberfuhrer collar oakleaves insignia, RZM marked, a scarce early oakleaves insignia for the period 1926-29. Rare to find these days.

UFI0036
UFI0036
UFI0036
UFI0036
UFI0036

<Back    ^Top